torsdag den 16. december 2010

UGE 50

Vi, Inga, Anette U, Lene og jeg, har de sidste 5 uger indsamlet viden til vores feltarbejdet. Vi har valgt, at undersøge de uledsagede børns og unges inditetsforståelse med teoretiske vinkler som livshistorie og socialisering. Vi har besøgt Center for Unge i Viborg, som er en privat institution, med støtte til unge med anden etnisk baggrund end dansk. Vi afslutter vores feltarbejde på den pædagogisk markedsdag "Verdensbilleder", her vil vi vise artefakter på dansk og udenlandsk kultur og fortælle om det vi har observeret i vores feltstudie på Center for Unge.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar