søndag den 9. januar 2011

Uge 2

Jeg vil her i stikordsform definer; individperspektivet, institutionsperskeptivet og samfunds perspektivet iht. Individ, institution og samfund af: Pedersen, Carsten i Schou C. og Pedersen C. (red.) Samfundet i pædagogisk arbejde.


Individperspektiv

- objekt/subjekt
 • objekt: beboerne ses som en biologisk organisme
 • subjekt: beboerne ses som et menneske der sanser og lever

Magt/afmagt

Styring/selvstyring (dilemma)

 • styring; mangler ledermæssigt støtte i deres
 • selvstyring: ansvarsbevidst, professionel dømmekraft, empati (indfølingsevne) i forhold til de mennesker der arbejds med

en faldgruppe:

 • ofte er nogle beboere nemme at rumme som er afholdt at (næsten) alle, så er der bobere, der er konflikter omkring, som er afholdt af nogle og andre kan ikke fordrage dem og endelig er der de andre beboere som ikke ikke er vigtige for nogle. De er ikke de udvalgte. De er der bare. (Kirkebæk, B. 2010).

Institutionsperspektiv

Lovgivningen

 • Serviceloven. 1. oktober 2008 - LBK nr. 979, Kap. V; §81 Formål, §108 Botilbud
 • FN´s handicapkonventation 13. dec. 2006. Artikel 1: Formål

Beboerne:

 • de bygningsmæssige rammes
 • hensyn til den enkelte beboers privatliv
 • muligheder/begrænsninger fx. aktiviteter
 • personalets indflydelse på indretning (institutionspræget)

I flg. Bruno Latour, er materielle genstande "aktanter" det vil sige, de fysiske ting (fx. fjernsyn) aktivt påvirker vores handlinger. De indbyder til forskellige former for aktiviteter der inkluderer nogle og ekskludere andre. (ibid. s. 342)

pædagogerne:

arbejdsmiljø

 • arbejdsmiljøloven
 • dårligt samarbejde blandt medarbejdere/leder, mistrivsel og stort fravær

Samfundsperspektiv

At arbejde med udviklingshæmmede giver ikke høj status i samfundet, iflg. Ugebrev A4 (2006) er plejepersonale placeret som nr. 81. (ibid. s. 338)

Litteratur:

Breinholt, Christian og Christiansen, Jørgen (2009) Socialpædagogisk Regelsamling.

Kirkebæk, Birgit (2010). Almagt og afmagt. Akademisk Forlag, København

Ingen kommentarer:

Send en kommentar