onsdag den 12. januar 2011

Uge 2

Mandag og tirsdag havde vi fornøjelsen af at skifte bekendtskab med gæstelæren Karen Møller Jensen, der underviste os i IIS.

Med udgangspunkt i Pedersen, C. (2008) kap. 12. ”Individ, institution og samfund” af Carsten Pedersen i: Schou, C. og Petersen, C. (red.) Samfundet i pædagogisk arbejde. Akademisk Forlag, analyserede vi teksten op i en samfundsmæssig kontekst.

Hovedoverskrifter for mandagens undervisning:
Dobbeltheder, dilemmaer, brudlinjer, etik, fordringer.

CASESTUDIE
Vi kiggede på begrebet case. Hvad er en case, hvorfor og hvordan? Karen´s fortolkning af casestudie; Casestudie omhandler et generelt problem. Opgaven er at identificere problemet og dets kompleksitet og anvise mulige pædagogiske handle- og løsningsmodeller.

MICROANALYSE OG ANALYSEMODELLER
Analyse indebærer, at nedbryde en helhed i elementer med henblik på en nærmere undersøgelse. Fx en organisation i delsystemer for at afdække samspil. Kulturanalysen kan anvendes til at stille skarp på indgroede vaner, rutiner, ubevidste handlinger, at undersøge sin egen forståelse og forholde sig til én selv, for at øge vores egen faglige sensivitet. Kulturananalysen afklares i et kronologisk forløb med udgangspunkt i de sociale (mikro) situationer. Den sociale situation består af tre dele: aktører, aktiviteter og lokaliteten. En afgrænset proces. (se fig. s. 2 i kopi fra KMJ). En anden analysemodel, vi blev præsenteret for, er den der kan fremanalyseres ved hjælp af begreberne; Værdier (forestillinger), handlinger og artefakter, den kulturelle sammenhæng. (se. fig. S. 3 i kopi fra KMJ). Den sidste model vi blev præsenteret for er den hermeneutiske spiral. Den hermeneutiske fortolkning kan bruges i forståelse af helheden. Se det i en større social kontekst fx gennem aspekter, teoretikere og ved brug af metaforer. (se. fig. s. 4 i kopi fra KMJ).

BRUDLINJEN centralisering vs. decentralisering
Dilemmaet styring/selvstyring. I hverdagen med centralisering af lederansvar er ”styring ”af individer, grupper og organisationer den centrale værdi. Det kan opstå bekymring for at decentralisering kan udvikle sig til bureaukrati, klientgørelse og meningstab. I perioder med decentralisering er den centrale værdi ”selvstyring” og her angår bekymringen anarki, egenrådighed og selvtilstrækkelighed både blandt individer, grupper og organisationen. Det kræver, at den professionelle kan tænke og handle med udgangspunkt i dilemmaer med en dobbelthed, hvor man bruger sin dømmekraft og situationsfornemmelse i den konkrete situation. Et dilemma og en balancegang hvor overdrivelse kan få konsekvenser for det enkelte individ. En skyggeværdi. (se Pedersen, C. (2008) figur 12.1 s. 346).

Hovedoverskrifter for tirsdagens undervisning:
At argumentere – at analysere.
ARGUMENTATION
Karens påstand: ”er man god til at argumentere bliver man også bedre til at bedømme andres udsagn”
Principperne i at argumentere:
- en viden
- at have belæg for
- en gyldighed (teori - begreber)
- at være nuanceret
Vi gennemgik Stephen Toulmins argumentmodel, der kan ses som et analyseredskab. Toulmins grundmodel tese er, at et enkelt argument består af tre obligatoriske elementer; Påstand, belæg og hjemmel. Påstanden er det centrale element i modellen. Belæg udgøres af konkrete oplysninger som fx statistik, teorier, lovstof, som støtter påstanden. Hjemmel forbinder påstand og belæg. Hjemmel er den generelle viden som deles af afsender og modtager. Hegelund. S, ”Akademisk argumentation” side 8-9.
Hvad er; Pedersen, Carsten (2008) GRUNDSYN.
Socialkonstruktivist, samspil med omgivelserne
Dialektisk materialist, dynamisk konflikter/dilemmaer
Idealistisk dialektisk, hvad belæg er der for det, optaget af det enkelte menneske, individets udvikling
Karens belæg; Vestergaard, Ebbe. ”Pædagogisk filosofi”.

OPLÆG til gruppearbejde.
Dilemmaer, Pedersen, C og Petersen, C (2008) Kap.1- s. 23. - opstår når legitime betydningsfulde værdier på denne måde trues i praksis
Praktiske dilemmaer, når to værdier som komplementerer og udelukker hinanden. Fx selvstændighed/omsorg – bekymringer – omsorgssvigt/klientgørelse. Pedersen, C. (2008) – at finde den gode balance/for meget af det gode.

Dobbelthed, tvedelt præmis for det pædagogiske arbejde
Gruppearbejde spørgsmål med udgangspunkt i afsnittet; pædagogens balancekunst mellem personlighed og professionalisme. Pedersen, C (2008), Kap. 12 s. 367-370.
Hvad er Carsten Pedersens påstand?
Hvordan argumenterer han for det?
De ovennævnte spørgsmål, har vi diskuteret gruppevis og i klassen.

Jeg må tilstå, at jeg har været spekulativ i brug af gæstelærer i dette korte IIS forløb, men må erkende, at det har været to læringsrige og interessante dage. En ny lærer har sin måde at formidle undervisning på. Det har givet os mulighed for at se IIS fra en antropologisk synsvinkel. Som Karen ville have sagt; med Dit oh dut oh dat…..

Ingen kommentarer:

Send en kommentar