fredag den 27. august 2010

IIS - Uge 34

Tirsdag gennemgik vi det tværprofessionelle samarbejde i socialpolitisk og socialretslig perspektiv. Vi fik indsigt i og viden om forskellige tilgange til det tværprofessionelle samarbejde. professioner, Socialretslige sammenhæng, organisatoriske tilgange. Hvad fremmer og hvad hæmmer samarbejdet?

Hvem kan man som pædagog trække på fra andre faggrupper og andre institutioner, når man har brug for råd og vejledning? Med udgangspunkt i et tænkt eksempel fra en børnehave, kan der søges råd og vejledning fra: sine kollegaer, PPR, sundhedsplejen,kommunernes rådgivning, VISO.

Dagens udfordring: Hvad står der i lovgivningen om det tværprofessionelle samarbejde? vigtig, at minde sig selv om, at man er studerende og i en læringsproces! Så med fokus i det tværfaglige, fik vi genopfrisket, hvordan man søger viden og finder rundt i Socialpædagogisk regelsamling.

Der blev udleveret to øvelsesopgaver med pædagogiske problemstillinger, som vi skal arbejde med til næste gang i IIS.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar