fredag den 8. oktober 2010

Uge 40 - Problemformulering

Jeg har med udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde og med indsamling af viden i en anden profession, prøvet at indkredse hvilken vinkel jeg vil se mit emne fra, hvilke metoder, analyse og teorier vil jeg inddrage. Jeg har udarbejdet følgende problemformuleringer:

1. Hvordan kan det tværprofessionelle samarbejde mellem en pædagog og en fysioterapeut styrke den motoriske udvikling for et barn med særlig støtte?

2. Hvordan han ressourcerne i praksis have indflydelse på den tværprofessionelle indsats for et barn med særlig behov?

3. Hvordan kan samarbejdet mellem en pædagog og en fysioterapeut i et tværfagligt team styrke indsatsen for et barn med særlig behov?

4. Hvordan kan respekt og forståelse for andres ressourcer og faglige kompetencer styrke indsatsen for et barn med behov for særlig støtte i det tværfaglige team?

5. Hvordan kan en professionel koordineret indsats i et tværfagligt team styrke udviklingen for et barn med særlig behov?

6. Hvordan kan samarbejde på tværs af faggrupper sikre, at der skabes helhed og sammenhæng i indsatsen for et barn med behov for særlig støtte?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar