lørdag den 30. oktober 2010

Uge 43 - Tværprofessionelt samarbejde

Det har været spændende at fordybe sig i enmet, Det tværprofessionelle samarbejde. Det tværfaglige samarbejde kan åbne øjnene for andres praksis, men kan ligeledes fungere som et spejl på egen praksis. Jeg er igennem min opgave blevet opmærksom på, at betydningen af, at være opmærksom og tilstede i nuet er stor. Det har været gældende både til mine interviews samt til mine vejledninger. Diktafonen har her været et nyttigt og nærmest uundværligt redskab for mig. Til mine vejledninger har jeg koncentereret mig om den feedback, jeg fik fra min vejleder istedet for at lave notater. Jeg har via mine interviews med en fysioterapeut og en pædagog blevet opmærksom på, at det kan kræve en særlig indsats af de professionelle fagflok, at yde en tværprofessionel helhedsløsning for et barn med behov for særlig støtte. Det kræver en koordinering af indsatsen i den pædagogiske profession, at kunne udnytte de ressourcer, der er tilrådighed i den daglige praksis, i forbindelsen med udførelsen af den fælles indsats. Her kan en dialog om gensidige forventninger og krav til opgaven fremmes ved, at have forståelse for hinandens kompetencer, ansvarsområde og værdier i det tværfaglige samarbejde. Det har været en læringsrig proces, hvor jeg især har fokuseret på hvilke krav og mål, der helt præcis skal indholdes i rapporten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar