onsdag den 9. februar 2011

Uge 6

Det har været en sej kamp denne IIS-prøve. Emnet; Botilbud, voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, er en ukendt målgruppe for mig. Voksne med funktionsnedsættelse eller udviklingshæmmet kan karakteriseres ved, at de ikke kan få dagligdagen til at fungere uden støtte hvilket de iht. serviceloven skal tilbydes hjælp og støtte til. Serviceloven har ændret livsbetingelserne for denne målgruppe. De har brugerindflydelse, selvbestemmelse, stemmeret og kan frit bevæge sig ind og ud af sociale fællesskaber. De har ansvar for deres eget liv. I samme lov findes specifikke mål til de professionelles omsorgspligt i den daglige pædagogiske praksis. Der skal tages udgangspunkt i det enkeltes individs ressourser. Med udgangspunkt i FN´s handicapkonvention er formålet bl.a. at denne målgruppe skal deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Har de mulighed for det? Bliver mennesker med funktionsnedsættelse tilbudt uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter og bolig efter eget valg og ønske? Er samfundet indrettet således mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage i samfundetslivet? De voksne med funktionsnedsættelse, der har behov støtte, optræning, hjælp og omsorg for at klare dagligdagen, f.eks. til indkøb, madlavning, læsning af post, personlig hygiejne m.v. kan de magte, at deltage i samfundslivet på lige fod med andre?
Jeg vil ikke sige jeg er blevet klogere på de voksne med funktionsnedsættelse men på de samfundsmæssige og politiske rammer som denne målgruppe og de professionelle i denne kontekst er underlagt. Det kan i dagligdagens praksis være noget af en personlig og faglig udfordring og en svær balance gang.
Min IIS-eksamen er nu vel overstået og jeg er glad for min karakter samt den begrundelse og feedbak jeg fik af Karen efterfølgende. Jeg har lært, at jeg skal blive bedre til at spørge andre til råds. Blive bedre til, at komme ud af min trygge lille osteklokke...........

Ingen kommentarer:

Send en kommentar