tirsdag den 22. februar 2011

Uge 8

Sikke en start på SKB. Repetition af de grundlæggende begreber samt Antonovsky´s teori var udformet som en test. Vi skulle besvare 9 spørgsmål selvstændigt og skriftligt. Formålet var, at Susanne fik et indtryk af vores niveau og efterfølgende kan tilrettelægge sin undervisning ud fra testens resultat.

Merit SKB test - Tema 4.1
1. Hvordan definere WHO sundhed?
2. Forklar hvad det brede positive sundhedsbegreb handler om?
3. Hvad er sundhedsfremme (definere begrebet ved bl.a. at beskrive hvilken tænkning sundhedsfremmed er baseret på, mål, midler, hvilket perspektiv der arbejdes ud fra).
4. Hvad er forbyggelse? (definere begrebet ved bl.a. at beskrive hvilken tænkning forebyggelse er baseret på, mål, midler, hvilket perspektiv der arbejdes ud fra samt de tre forebyggelsesgrupper)
5. Giv et eksempel på hvordan pædagogen kan arbejde sundhedsfremmed i den pædagogiske praksis. (Vælg en målgruppe og giv et konkret eksempel på hvordan du som pædagog vil arbejde sundhedsfremmed)
6. Giv et eksempel på hvordan pædagogen kan arbejde sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis. (Vælg en målgruppe og giv et konkret eksempel på hvordan du som pædagog vil arbejde sygdomsforebyggende)
7. Giv et bud på hvorfor det er vigtigt at have det naturvidenskabelige perspektiv på sundhed?
8. Giv et bud på hvorfor det også er vigtigt at have det samfundsvidenskabelige perspektiv på sundhed?
9. Giv et bud på hvorfor det også er vigtigt at have det humanvidenskabelige perspektiv på sundhed?

Vi gennemgik efterfølgende spørgsmålene på klassen. Derefter arbejde vi i grupper med følgende opgave:
Hvad skal og kan pædagogen bruge viden om sundhed til i den pædagogiske praksis?
Omdrejningspunkterne for besvarelsen er følgende:
a. sundhedsopfattelserne
b. sundhedsfremme og forebyggelsen
c. videnskabsperspektiverne
- der ud over kan man inddrage OAS, kost, hygiejne og bevægelse.
- forslag til hvordan pædagogen skal og kan arbejde forebyggende sundhedsfremme.

Efterfølgende fremlagde vi (Anette U, Carsten og jeg) for klassen.

I den pædagogiske hverdagspraksis ser jeg mig sig selv som rollemodel. Min målgruppe er pt. dagtilbud 3-6 år. Jeg er fx. meget bevidst om hvad jeg har med i madpakken. Jeg ser det som min opgave at formidle min viden om sundhed. Måltiderne er et oplagt læringsrum til snakke med børnene om hvad der er sundt/usundt. Sundhed handler endvidere om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre dagligdagens mange forskellige situationer - en følelse af sammenhæng, dvs. en følelse af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.

Litteratur til undervisningen:

Sundhed” af Bjarne Bruun Jensen (2005) I:
Voksenpædagogisk Opslagsbog, 3. Udgave,
Christian Ejlers` Forlag: Side 330 - 339

”Begrebs- og dannelsesmæssigt udgangspunkt”
af Bjarne Bruun Jensen og Bente Jensen
(2005) I: bogen ”Unges tanker om ulighed,
sundhed og handling for sundhed” fra
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Side 53 - 59

”Sundhed i pædagogisk praksis” af Caroline
Jacobsen (2005) Læs s.10 nederst til s.11 og
s.15 til s.17 samt s.20 til s.27

”Sundhedsfremme i teori og praksis” af Jensen,
Torben K. og Tommy J. Johnsen (2006)– Læs
side 5-14 og side 84 – 99

Ingen kommentarer:

Send en kommentar