onsdag den 17. august 2011

DKK - Uge 33

Fortælling
Med udgangspunkt i litteraturlæsningen i bogen Dansk, kultur og kommunikation af Sørensen (2009) er en fortælling en afsluttet enhed. En fortælling er:
- en måde at ordne og skabe sammenhæng på
- en måde at forklare på
der med en måde at skabe mening på.

Der er fortællinger overalt:
- reklamer
- musik/tekster
- eventyr/bøger
- livshistorier

Fortællinger gør noget ved os:
- giver os en følelse - glæde, sorg
- mening og betydning
- nærvær
- sammenhold/fællesskab

Vi gør noget med fortællinger:
- bekendelseslitteratur (jeg har oplevet)
- fiktive, er hverken sande eller falske (fantasi)
- fakta, er enten sand eller falsk  (virkelighed)

Fortællingen består af en begyndelse, en midte og en afslutning.

Børn møder fortællinger gennem deres hverdagsliv i form af højtlæsning, film og tv hvor de fiktive og virkelige fortællinger mødes i et nuanceret samfundsbilled.

Rim og remser
Kultur for børn  - kulturkanon - pædagogen går foran
Kultur med børn - pædagogen laver noget med barnet fx. værksted - pædagogen ved siden af
Kultur af børn - legekultur fx. børns indbyrdes sprog - pædagogen bagved, som pædagogen være opmærksom på hvad børnene er optaget af.
- ovennænte Kultur for børn, med børn og af børn er Flemming Mouritsens begrebsdifferentiation.

Hvorfor rim og remser;
Rim og remser kan give kommunikative kompetencer, brug af gentagelser og tur-tagning i form af svar og gensvar mellem barn/voksen eller barn/barn udvikler personlige og sociale kompetencer, fx. okker, gokker får krop og bevægelse med og det hele sker i forskellige udtryksformer og sammenhæng. Denne form for mundtlig legekultur omfatter om ovennævnt fem læreplanstemaer.

I rim og remser er det betoningen, sprogrytmen og fonemer, der er meningsdannende. En meningsfuld aktivitet, som kan inspirere børnene til selv leger videre med sproget.


Litteratur:
Sørensen, Mogens (2009), Dansk, kultur og kommunikation - et pædagogisk perspektiv

Ingen kommentarer:

Send en kommentar