onsdag den 17. august 2011

Feltarbejde DKK

Min DKK-eksamensopgave er om emnet: Mediepædagogik i dagtilbud 3 - 6 år.

Filmpilot - førskolebørns møde med filmen brugte MBER til undervisning i DKK (se indlæg DKK - mediepædagogik - d. 7 juni 2011). Dette har ændret mit syn på filmmedie i dagtilbud og inspireret mig til et lille feltstudie med spørgsmål til en institution, som jeg ved bevidst har fravalgt, at anvende filmmediet i deres pædagogiske praksis. Spørgeskemaet indeholder fem spørgsmål og jeg ser frem til at modtage deres besvarelser. Besvarelserne forbliver anonyme, men mine spørgsmål lyder som følgende:

Hvad er din professionelle holdning og (for)forståelse af film som pædagogisk redskab og som en del af en pædagogiske hverdag?

Hvordan anvendes film (og andre medier) konkret i den pædagogiske hverdags praksis?

Hvordan oplever du i din daglige praksis at film og tv har en vigtig rolle i børns liv og hvordan påvirker det dem?

Hvordan er filmmediet og filmoplevelser tænkt ind i jeres pædagogiske læreplaner?

Oplever du forældrenes holdning som en barriere for at arbejde med filmmediet eller vise film i institutionen?

Mine observationer fra andre institutioner er at der vises film i institutionen. Spørger jeg ind til formålet, oplever jeg at de ikke har et pædagogiske formål med at vise filmen, men at dette er noget der typisk sker i forbindelse med regnvejr eller når der er mangel på personale. Det har en karakter af underholdning og hyggestund.

Inspirationsbog: Filmpilot - førskolebørns møde med filmen, kan læses i pdf-format på; http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Filmpilot.aspx

Ingen kommentarer:

Send en kommentar