tirsdag den 8. marts 2011

Uge 9

Min studietid mandag stod i SKB opgavens tegn. I specialiseringsgruppen skal vi udarbejde en udviklingsopgave omhandlende sundhed, krop og bevægelse. I deltema 4.1 er der tildelt vejledning to gange og vores første vejledning er mandag uge 10. Vi tog udgangspunkt i opgavebeskrivelsen Susanne har udleveret til os. Vi fik tilrettelagt en aktivitet for målgruppen: dagtilbud 3-6 år. Vi vil undersøge hvordan børn reagerer på sansemotoriske aktiviteter. Målet er at gøre børnene bevidste om deres kopslighed og hvilken betydning sanserne har for dem i deres dagligdag. Sundhedsfremme/forebyggende, teorier (OAS/ livsstil og levevilkår) skal tænkes ind i målsætningen. Maria Montessori (1870-1952) italiensk pædagog vil blive inddraget i vores opgave. Montessori har gennem sit arbejde og gennem videnskabelige studier udarbejdet teoretiske metoder, som er tilpasset det barnets naturlige fysiologiske og psykiske udvikling.
Vores feltarbejde er i en ude-børnehave med 6-8 børn på 4-5 år. Vi har aftalt med instituationen at vores aktivitet foregår tirsdag uge 17 om formiddagen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar