tirsdag den 1. november 2011

Kultur/kulturmøde - Uge 44

Indholdet i dagens undervisning (LIL) var introduktion til pædagogikforløbet og kultur, kulturmøder samt udvikling og forandring af pædagogisk praksis.

Litteratur:
Mørch, Susanne Idun (2007): Individ, institution og samfund. Academica, kap. 9, side 167-174

Rasmussen, Kim (2010): At bryde med vanetænkning og rutinehandlinger. I: Ritchie, Tom (red.)(3.udg.): Relationer i teori og praksis. Billesø & Baltzer

Med udgangspunkt i dagens tekst af Susanne Idum Mørch blev begreberne kultur og kulturmøder diskuteret. Fagets læringsmål - om kulturmødet i forhold til kulturforståelse - indgår her.

I studiegrupper interviewede vi efterfølgende hinanden ud fra et spørgeskema. Dilemmaet/ problemet er tænkevækkende når instutionens værdiord og virksomhedsplan, kun er ord på et stykke papir. Et dilemma/problem der giver anledning til mange spørgsmål. Hvad skyldes det og hvilken indflydelse kan det have på børns idensitetsdannelse,læring, udvikling, trivsel? Hvordan kan der udvikles en praksis, der lever op til dagtilbudets virksomhedsplan?  


Ingen kommentarer:

Send en kommentar