onsdag den 14. december 2011

Reflektion og faglighed - Uge 50

Når man skal planlægge, udfører og reflektere over sit pædagogiske arbejde skal man gøre sig nogle didaktiske valg og mål. Tager man udgangspunkt i "de syv forhold" som Åge Rokkjær beskriver, kan de give en nogle holde punkter i processen mod at udvikling af ens pædagogik.

Litteratur:
Rokkjær, Åge; Pædagogik, reflektion og faglighed. Åge Rokkjær og Hans reitzels forlag (2009).

Pædagogikkens syv forhold; samfundet, menneskesyn, pædagogiske mål, pædagogiske principper, pædagogens rolle, tilrettelæggelse, metoder og evaluering, beskriver Rokkjær mere uddybende på s. 115 - 116.

I grupper skulle vi;
1. udarbejde et forslag til en tekst med udgangspunkt i "Vores institution" hvor vi inddrager de syv forhold.
2. Inddrage, vil sige at vi, i gruppen skal blive eninge om forholdet i de syv forhold.
3. Reflektere om hele ens pædagogik hænger sammen

Tilsidst gennem gik vi vores gruppearbejde på klassen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar