onsdag den 14. december 2011

Uge 49

Mandag d. 5. dec. 2011
Undervisningen mandag glippede for mit vedkommende pga. fordybelse i opgaven til det pædagogiske prøveforløb.

Med udgangspunkt i dagens litteratur af Madsen, Bent (2005) ”Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne samfund” var emnet for dagens undervisning: Levevilkår og livsformer – herunder normalitet og afvigelse.

Tirsdag d. 6. dec. 2011
Emne til dagens undervisning med LIL: Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer - om betydelige faktorer for dannelse og læring. Didaktik der understøtter den inkluderende indsats - herunder SMITTE-model
Litteratur:
Larsen, Marianne Bech (2009): Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer. I Pedersen, C. (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Hans Reitzels Forlag, kap. 3, side 79-104
Führ, M. (2007): Hvad er humor. I: Lyhne, J. og Knoop, H. H. (red.): Positiv psykologi – positiv pædagogik. Dansk psykologisk forlag, side 203 – 216

Vi gennemgik essensen af litteraturlæsningen til dagens undervisning.

Pædagogiske menneskesyn
Mekanisk menneskesyn; fokus på det enkelte individ, det enkelte barn skal tilpasse sig

Systemisk menneskesyn; fokus på fællesskab, hvordan kan vi ændre systemet for at tilpasse os barnet (relation), inklusionstænkning

Menneskesyn, barnet deltager og udvikler sig i;
- indefra (det kompetente barn), selvforvaltning
- udefra (barnet er en tomt kar), pædagogen er styrende
- i samspil mellem barn og pædagog

Humor
Humor er noget vi alle kender. Humor udvikles i en kreativ proces mellem mennesker. Humor er inkluderende, kan skabe glæde og har betydning for venskaber og sociale relationer. I humoren sammenligner børn sig med andre, både børn og voksne. De spejler sig; alvorlige, glæde, sproglig m.m. Børns humoren udvikler sig i trit med deres kognitive udvikling. Ny forskning viser, at humor kan gavne helbredet, give velvære og styrker det sociale samvær. Humor kan også være ekskluderede pga. ironi, der kan være ondskabsfuld.

Filmklip
Skal børnehavebørn have lov til at lege dagen lang og selv styre, hvad de har lyst til at lave? Eller skal der laves generelle læreplaner med krav om, at hvert enkelt barn kan nogle helt bestemte ting, inden barnet skal i skole? Med dette som udgangspunkt viste LIL en dokumentarfilmen; Når mor og far er på arbejde fra 2003, som er produceret før Loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-6 år blev vedtaget.
Filmen sætter fokus på læring og selvforvaltning og besøger en børnehave i Hirtshals og i Odense, som hver på deres måde forsøger at ruste børnene til fremtiden.
Skal børn bare have lov til at lege, hvad de har lyst til og hele tiden selv bestemme, hvad de skal lave? Eller skal børnehaven udarbejde detaljerede læreplaner for, hvad børnene skal vide og kunne, inden de starter i skolen?

I Hirtshals kommune har børnehaven Blæksprutten længe arbejdet med læreplaner, der skal ruste børnene til den kommende skoletid. Her betragter pædagogerne børnene som små ”studerende”, der nysgerrigt udforsker deres omverden og så småt begynder at lære at skrive og læse.

I børnehaven Svanen i Odense arbejder de stik modsat. Her er det børnenes egen lyst, der bestemmer, hvad de skal lave hvornår, og pædagogerne holder sig i baggrunden. På den måde lærer børnene i deres eget tempo, når de har behov for at lære det, mener lederen af Svanen i Odense, Erik Andersen.
Børnehaverne i Hirtshals og Odense forsøger på hver deres måde at ruste børnene til fremtiden. Men hvad er bedst? Læring eller selvforvaltning?

Der er sket meget siden. De pædagogiske læreplaner blev vedtaget i 2004 og de bliver i daginstitutionerne arbejdet med på mange forskellige måder. Pt. arbejder jeg i en institution der prioriterer legen højt og som respekterer og værne om den. Hverdagen bygger på stor frihed for både børn og voksne til selv at vælge indhold og aktiviteter efter interesse, lyst og humør.

Ekskursion
Undervisning bød på ekskursion til Gaia Museum i Randers.  Gaia Museum er et tilbud i Randers Kommune der dagbeskæftiger 35 mennesker med særlige behov, der arbejder i Gaias café, rammeværksted, lysestageproduktion, kreative værksted og pedelgruppe. Derudover er der mulighed for uddannelse på Gaia Akademi, som er en 3-årig særligt tilrettelagt kunstuddannelse for unge med særlige behov. Vi spiste frokost i Gaias Café hvorefter vi fortsatte dagens undervisning på Campus. I grupper udarbejdede vi en antropologisk undersøgelse af besøget på Gaia.
1. Hvad så jeg? Hvad hørte jeg?
- de betegnede brugerne i huset som medarbejdere

2. Overraskelser
- der var få medarbejdere i huset
- farverne på deres produkter var glade farver

3. Fagbegreber
- teori; NUZO – Vygotsky
- afinstitutionalisering

Kritisk blik
- brugerne spejler sig i sin egen målgruppe.

Efterfølgende fremlagde vi det for hinanden på klassen.

Læringsmål: Menneskesyn, koble teori og praksis (ekskursion), inklusion.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar