torsdag den 14. april 2011

Overvejelser om min kropslighed

 "Vil du som pædagog have børnene i en institution til at være mere kropslige og til at røre sig mere, end de allerede gør, så er du nødt til selv at være kropslig og røre dig sammen med dem”; siger Anette Boye Koch og fortsætter: "Børnene kan tydeligt mærke de voksnes glæde ved aktiviteterne, og de kopierer den.

At se linjefaget SKB, den pædagogiske kontekst og min kropslighed i det perspektiv er en udfordring, der indeholde mange didaktiske overvejelser. Målet med denne del af SKB opgaven er, at udarbejde og udføre en pædagogisk aktivitet i en praksis indenfor mit specialiseringsområde. Fokus er min kropslighed. Aktiviteten skal dokumenteres, reflekteres og formidles på VIA´s studienet. Specialiseringsområdet er ”børn og unge” og målgruppen er et dagtilbud for 3 – 6 årige. Jeg vil præsentere børnene for en bevægelsesleg. Med sundhedsbegrebets tre begreber; det fysiske, psykiske og sociale, mener jeg det giver mening at anvende bevægelseslegen.  Børnene kender mig ikke, i deres verden er jeg en fremmed dame, der kommer for at lave morgengymnastik med dem. Jeg er derfor meget bevidst om, at skabe et positivt første håndsindtryk når jeg møder børnene. Min kropslighed kommer ligeledes i den forbindelse i spil, da mit kropssprog fortæller mere end det jeg siger. Den amerikanske professor Albert Mehrabian lavede denne anerkendte undersøgelse om effekten af kommunikationen; 7/38/55 reglen. At kropssproget og den nonverbale kommunikation har den største betydning for, hvordan vi opfatter andre; 7 % af det, andre mennesker ubevidst opfatter, er de ord, der bruges, når man taler, 38 % af det, de opfatter, er det toneleje, der bruges, når der tales og 55 % af det, de opfatter, når der tales, er det kropssprog, som personen benytter sig af. Kroppen er endvidere udgangspunkt for sansning, kropsbevidsthed, erfaringsdannelse og oplevelser. Jeg er bevidst om, at når barnet deltager i bevægelseslegen sættes børnenes kropslighed i spil. Hvilke processer, læring og kompetencer barnets krop udvikler i det sundhedsperspektiv i det pædagogiske arbejde, mener jeg ikke skal beskrives her. Samspillet mellem mig er børnene er det nonverbale kropssprog. Jeg styrer aktiviteten med udgangspunkt i teksten i sangen. Intentionen er, at jeg aviser vejen og børnene kopierer mine bevægelser. Min kropslighed, udstråling, engagement og glæde i bevægelseslegen skal smitte af til børnene således de oplever samme fryd og livsglæde.  
Litteratur:
Kissow, Anne-Merete og Pallesen, Hanne (2004) Mennesket i bevægelse. Special-Trykkeriet Viborg AS
"Pædagoger skal løbe forrest" Af: Karitte Lind Bejer  

1 kommentar:

  1. Kære Solvejg
    Du har gjort dig nogle fine teoretiske overvejelser, husk at anvende kilder i større grad.Du henviser også til forskningsprojektet om sammenhængen mellem pædagogens kropslighed og børns kropskultur, hvilket er rigtig fint.Dette kunne set i et udviklingsperspektiv, uddybes i højere grad. Dit filmklip illustrerer pædagogens kropslighed,og næste gang du arbejder med videoobservation, vil det være spændende at se din brugergruppe i bevægelse.
    Du udstråler bevægelsesglæde, kigger på gruppen og er selv meget i bevægelse. Du anvender musik, som bestemmer hvad der skal ske, men børnene har også mulighed for at imitere dig - det er rigtig godt. Børn i denne aldersgruppe har brug for at kunne imitere andre.
    Mange hilsner fra Mette

    SvarSlet