fredag den 29. april 2011

Problemformuleringsforslag - SKB synops

Jeg har lavet mine problemformuleringsforslag med udgangspunkt i; målgruppen, sansemotorik, et sundhedsfremmed perspektiv samt bevægelsesglæde. Jeg mener, de passer godt i tråd med de fokuspunkter vi valge til vores opgave/synops.

1. Hvordan kan de professionelle i et dagtilbud 3 - 6 årige, støtte og fremme det enkelte barns sansemotoriske færdigheder og samtidig arbejde i et sundhedsfremmed perspektiv?

2. Hvordan kan de professionelle i et dagtilbud 3 - 6 årige, arbejde sundhedsfremmed med fokus på det enkelte barns kropsbevidsthed, aktivitetsglæde og sundhed?

3. Hvordan kan pædagogen arbejde med sundhedsfremmedende fysiske aktiviteter i et dagtilbud 3 - 6 årige med fokus på sansemotorik, leg og sundhed?

Mine spørgsmål til vejledning mandag uge 18 kommer senere :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar