tirsdag den 31. maj 2011

DKK - uge 22

Lommefilm og æstetiske læreprocesser i psykologisk kontekst var emnet til dagens program i DKK.

MBER, tog udgangspunkt i Donald W. Winnicott´s teori det potentielle rum, hvor vi skulle arbejde med en æstetisk læreproces.
I følge Winnicott skabes det potentielle rum i form af et overgangsobjekt, fx. en bamse, i samspil med det spæde barn og omsorgspersonerne, idet objektet tillægges en særlig egenskab og en følelsesmæssig betydning. I bogen "Æstetik og læring" af Bennyé D. Austring og Merete Sørensen beskrives det potentielle rum således; vi lever hver især i en indre personlig og subjektiv verden omgivet af en ydre objektiv verden. Imellem disse to verdener indfører Winnicott så en tredje verden, det potentielle rum, der hvor legen og de æstetiske oplevelser forgår, og som kan tilbyde en slagt fristed, hvor individet igennem æstetisk virksomhed, kan fastholde og bearbejde erfaringer fra den indre verden i symbolsk form. Det potentielle rum er ikke kun forbeholdt det spæde barn, men følger os igennem livet. Det er her igennem, at legen og al skabende virksomhed opstår, idet det er her individet bearbejder sine følelser og udforsker mødet mellem den indre og ydre verden igennem symbolsk leg og æstetisk udtryk.
I pædagogisk arbejde med æstetiske læreprocesser, er det vigtigt at skabe et særlige frirum, hvor deltagerne kan arbejde legende og eksperimenterende. Her kan lommefilm - at lave film med mobiltelefoner - ses som en æstetisk læreproces. Ved at tage udgangspunkt i de unges eget medie - kan vi inspirere dem til at blive aktive. Lommefilm kan ses som talerør for de unge hvor de selv bliver aktører og kritiske medieproducenter.

Bevæbnet med mobiltelefoner, div. kabler, USB-stik, div. links til nyttige websider skulle hver gruppe lave en lommefilm over temaet "professionalitet" på mindst 60-90 sekunder. Der skal være mindst 10 klip, 3 locations, musik samt afslutningstekster.

Der blev desværre ingen præmiere med rød løber, champagne og pindemadder, istedet blev det til lektier. Trods det - synes jeg det var sjovt. Vi blev præsenteret for en legende tilgang til læring som helt sikker tiltaler de unge. De unge vil sikkert hurtigere fremkomme med et færdigt produkt idet de frygtløst kaster sig ud i at konvertere, redigere samt div. downloads.   

Litteratur:
Austring, Bennyé D. og Sørensen, Merete (2006) Æstetik og læring. Hans Reitzel

Links:
http://www.lommefilm.dk/kanaler/faste-kanaler/undervisning 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar