søndag den 29. maj 2011

Maria Montessori (1870-1952)

Marie Montessori blev født den 31. august 1870 i Chiaravalle i provinsen Ancona. Maria Montessori var den første kvinde i Italien, som uddannede sig til læge. Hun er uddannet fra Det Lægevidenskabelige Fakultet ved universitetet i Rom i 1896. Hun begyndte at arbejde indenfor psykiatrisk pleje og behandling. Montessori specialiserede sig efterfølgende i det, der på den tid blev kaldt, åndssvage børn og blev siden leder af den italienske stats åndssvageskole. Montessori udviklede et system af læremidler for mentalt handicappede børn, som siden viste sig at være velegnet også til alle andre børn.

For at Dr. Montessori kunne afprøve sine ideer og materialer på normale børn, igangsatte hun sin egen uddannelsesinstitution. Den 6. januar 1906 åbnede Maria Montessori sin første skole i et arbejderkvarter i Rom. Stedet fik navnet Casa dei Bambini - Børnenes hus.
Dr. Montessori mente at en vigtig forudsætning for, at barnets læringsproces lykkes, er at omgivelserne er forberedte. Det betyder helt praktisk, at møblernes og materialets størrelse passer til barnets størrelse, og det betyder orden i omgivelserne (hver ting har sin plads – tages derfra og sættes tilbage dertil). At omgivelserne er forberedte er den voksnes opgave. Hendes syn på opdragelse og undervisning var naturvidenskabeligt funderet, og hun fremhævede betydningen af børns selvvirksomhed og selvstændighed. Børnene viste stor fremgang i intellektuelle evner, og flere af dem blev overført til normal skole.
Blot seks måneder efter åbningen af Børnenes hus, strømmede folk til fra alle kontinenter for at se Dr. Montessoris mirakelbørn. Før Dr. Montessori blev verdensberømt, arbejdede hun på skoler i Roms fattigste kvaterer. I 1909 foretog hun sit første Montessorikursus for lærerstuderende. Et kursus der var tiltænkt de italienske lærerstuderende, men til hendes store overraskelse kom kursister fra adskillige lande.

Dr. Montessoris liv var i mange år præget af flugten fra fascismen. Hun måtte rejse fra Italien til Spanien, da Mussolini kom til magten og derfra til Holland, hvor hun i flere år arbejdede. Ved besættelsen af Holland gik turen til England og derfra til Indien. I alle de lande hvor hun opholdt sig, oprettede hun institutioner for børn.

Hun studerede børn fra forskellige nationaliteter og kulturer i mange lande rundt om i verden. Gennem utallige eksperimenter, sine iagttagelser og en utrættelig tålmodighed fortsatte med, at udviklinge sin metode indtil sin død den 6. maj 1952.

Den dag i dag er Maria Montessoris systematik stadig til faglig inspiration i børnepædagogikken både internationalt og i Danmark. En betydelig samling af Montessorimaterialer findes på Montessoricentret på Københavns Pædagogseminarium.

Litteraturliste:
Montessori, Maria (1934), Haandbog i Montessori metoden. Andr. Fred. Høst & Søns forlag.


Links:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar