onsdag den 25. maj 2011

TEMADAG om børnelitteratur

I dagens DKK havde Anne Petersen arrangeret en dag med feltstudie i to daginstitutioner i Randes kommune, der har særlig fokus på sprogstimulering.


Begge institutioner ligger mellem alment boligbyggeri og et villakvarter i det nordlige Randers.
De har mange tosprogede børn af vidt forskellige nationaliteter. Uanset baggrund skal børn føle sig accepteret og respekteret. De arbejder med ICDP metoden, hvor fokus er på relationer, ressourceorienteret samspil og anerkendelse. I den ene daginstitution er udvidet forældrearbejde,  et tiltag, der har til formål, at være tidligt opsporende i forhold til udsathed. Et tiltag der foregår bl.a udenfor daginstitutionens åbningstid med fx. et madkasseprojekt, mødregrupper samt hjemmebesøg såfremt en familie har behov for særlig støtte i hjemmet.

Randers Bibliotek har oprettet ti børnehavebiblioteker i udvalgte vuggestuer og børnehaver. Begge institutioner er tilknyttet denne ordning som Børnehavebibliotek. De ønsker det skal være fristende nemt for børn og forældre at låne bøger og fortællinger med hjem. Den feedback de to institutioner har fået på ordningen har kun været positiv og mange forældre benytter sig flittigt af tilbudet.

Dagligdagen i institutionerne er struktureret med faste rammer og rutiner. Der er samling hver dag hvor sanglege, rim og remser, højtlæsning er en fast del.

I begge institutioner arbejdes med "dialogisk læsning". Dialogisk læsning styrker børns sproglige udvikling og opmærksomhed. Det giver børn mulighed for at stimulere deres fantasi, at få ideer til leg, samt give dem en fælles referenceramme, en fælles viden og baggrund. En oplæsningsform der giver plads til mere tovejs-kommunikation og inddrager børn mere aktivt. De er meget inspireret af Jette Løntoft.

De bruger TRAS - Tidlig registering af sprogstimulering - som er et tilbud Randers Kommunes tilbyder 2-5 årige børn. Sprogvurderingen TRAS har til formål at understøtte og sikre en tidlig indsats omkring de 2-5 årige børns sproglige udvikling. Findes der anledning til en særlig indsats tilknyttes en talepædagog for yderligere udredning. Her har begge et tæt tværfagligt samarbejde med en talepædagog samt mulighed for brug af eksterne sproggrupper.

Både i middagspause, som vi holdet i det grønne, og under besøgsforløbene kom Anne med mange guld korn som er gode at have i baghovedet til den kommende eksamen.  TAK ;0)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar