søndag den 26. september 2010

Interviewguide - Fysioterapeut

Tirsdag d. 28. sep 2010 kl. 12.30 har jeg aftalt at lave et interview med en børnefysioterapeut. Jeg har valgt, at min informants fulde navn og arbejdsplads skal være anonym. Jeg mener det er vigtigt, at min informant personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Interviewspørgsmål
1. Hvordan indholder og udfører du i din daglige praksis, de kerneværdier og kompetencer som din uddannelse kvalificerer dig til som børnefysioterapeut?

2. Hvilken indflydelse har lovgrundlaget for tværprofessionelt samarbejde om tavshedspligt og underretnigspligt på dine handlemuligheder i din hverdag?

3. Hvilken indsats kan du bidrage med i et tværprofessionelt team i forhold til et omsorgssvigtet barn? Hvordan ser du din faggruppes position i et tværprofessionelle team?

4. Hvilke andre faggrupper deler du dine iagtagelser og bekymringer med i arbejdet med et omsorgssvigtet barn?

5. Hvilke fælles faglig viden mener du en pædagog og en fysioterapeut deler i praksis for et omsorgssvigtet barn?

6. Hvordan ser du på professionen pædagog?

7. Hvilke position mener du en pædagog har i et tværfagligt team?

8. Hvad mener du kan fremme/hæmme det tværfaglige samarbejde?

9. Hvordan mener du det tværprofessionelle samarbejder kan styrkes?

10. Hvordan vurderer du din kommunes indsats er i forhold til etablering af de tværfaglige team?

Metode
Jeg har valgt det kvalitative interview med udgangspunkt i den semistrukturerede metode. Der er afsat ca. ½ time og interviewet vil blive optaget på via en diktafon.

1 kommentar:

  1. Hej Solveig, jeg glæder mig til at høre mere om, hvordan interviewet går. :-)

    SvarSlet