lørdag den 18. september 2010

Tværprofessionel udfordring

Jeg har mange problemstillinger i min case. For at tilgode se Mille bedst muligt må man tage stilling til hvilke andre faggrupper man skal inddrage i det tværprofessionelle samarbejde for, at yde en kvalificeret indsats. Her kan talepædagog, psykolog og fysioterateup være oplagte faggrupper.
Jeg har været heldig at få kontaktet en fysiotetapeut, der er tilknyttet en børnehave hvor jeg er vikar. Hun synes min opgavebeskrivelse lyder rigtig spændende og har sagt ja til at hjælpe mig. Tak Lotte. Lotte er uddannet og arbejder som børnefysioterapeut. Jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde. Mine forventninger er, med udgangspunkt i min case, at få analyseret de problemstillinger der er, gennem en anden faggruppes briller, således jeg bliver klædt godt på til min skriftlige rapport.

Min udfordring er, at tilegne min ny viden med særlig fokus på denne faggruppes ansvar, etik og kerneværdier.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar