mandag den 27. september 2010

PÆD - Uge 39

Til undervisningen i pædagogik har Susanne Baumann Ravn lavet nogle opgavespørgsmål der skal besvares og lægge ud på vores blog.

Lav en liste over de tværprofessionelle partnere som er relevante at inddrage i arbejdet med din case?
Tværprofessionelle faggrupper der er relevante at inddrage i arbejdet med min case.
1. talepædagog
2. fysioterapeut
3. psykolog

Hvad ved du om den rolle, som andre professionelle spiller/kan spille for målgruppen?
Jeg har valg, at fordybe mig i fysioterapeuten uddannelse og arbejdsområde. Se: Etikette, Fys.i min blog. Min udfordring er, at se de overlappede kompetencer og fagligheder der er og at få en forståelse for den faggruppes vidensområde.

Hvad ved du om den rolle, som forældre/værger og andre ikke professionelle spiller/kan spille for målgruppen?
Ser man på forældrerollen med Andy Højholdt briller, bruger han begrebet aftalefamilier dvs., at familierne er blevet en skal, hvori familielivet kan udfoldes, det skal bare lige aftales. Jeg kan se forældrenes rolle som omsorgsgivere hvor tætte relationer udvikles og hvor man kan dele sorger, glæder, bekymringer. Evner eller magter forældrene ikke give den fornødne omsorg, kan det medføre mistrivsel og senudvikling som det beskrives i min case.

• Hvad vil du konkret spørge de andre professionelle om, og hvorfor lige netop disse spørgsmål?
Jeg har valgt mine spørgsmål til en børnefysioterapeut med udgangs punkt i Tema 2. Det tværprofessionelle samarbejde. Endvidere er spørgsmålene udarbejdet ud fra min foreløbige problemstilling til min rapport. Mine spørgsmål til børnefysioterapeuten se; Etikette, pæd. i min blog.

• Din rolle som professionel
• Hvilke værdier er din indsats funderet på?

Mine værdier er at, jeg vil yde en målrettet indsats i mit professionelle arbejdet gennem omsorg, empati, anerkendelse, respekt og forståelse for målgruppen. Tage ansvar, være imødekommende og vise respekt og forståelse i samarbejde med forældre og pårørende. Være åben og ærlig om mine bekymringer og observationer, er jeg i tvivl, vil jeg drøfte mine bekymringer med mine kollegaer, ledelsen, andre faggrupper og måske kommunen.
Hvilken sammenhæng er der mellem dine værdier og den konkrete indsats i praksis?
Jeg føler når dagen er omme, at jeg der er en sammenhæng mellem mine værdier og den konkrete indsats i praksis.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar