mandag den 20. september 2010

PÆD - Uge 38

Da Susanne er sygdomsramt, skal vi skrive vores svar på spørgsmålene fra bogen af Andy Højholdt, ”Den tværprofessionelle praktiker” s. 63, s. 67 og s. 74 i vores blog. Spørgsmålene har udgangspunkt i udviklingskompasset; Det sociologisk og kulturanalytisk udviklingsfelt. Vi har i studiegruppen diskuteret spørgsmålene og deraf efterfølgende:

Spørgsmål til overvejelse s. 63

Hvilken betydning har overgangene i børn og unges dagligdag, og hvordan får vi viden om denne i vores praksis?
Når børn og unge skrifter mellem sociale arenaer, skifter de mellem krav og forventninger til deres deltagelse. Overgangene kan være godt for de børn der kan rumme det men for de børn og unge, der ikke er omstillingsparate, kan det skabe en negativ oplevelse af de krav og forventninger hverdagen bringer.

Hvor opsplittet bør barndoms- og ungdomsliv være?
Det kommer an på det enkelte barns/unges ressourcer.

Hvordan får vi viden om den betydning, som et øget samarbejde mellem professionelle i forskellige sociale arenaer i løbet af en dag har for børnene og de unge?
Vi må som professionelle være bevist om de udfordringer, som børn, unge og familier stilles overfor. Være opmærksomme, observere, reflekterer og være i dialog med barnet/den unge. (den hermeneutiske spiral)

Hvordan sikre vi, at overgangene i målgruppens dag foregår støttende for målgruppen?
Den professionelle skal være opmærksom på, at barnet/ den unge får afsluttet én social arena inden barnet/den unge bevæger sig over i en ny social arena. Det kræver at de professionelle er bevist om uafsluttede tvister, ændret adfærd og kan bidrage til konfliktløsning ved at vise empati og forståelse for det enkelte barn/den unges situation.

Overvej følgende spørgsmål s. 69
Prøv at formulerer et eksempel på, hvad det er for en kontrakt, børn og unge bryder, når de ikke passer ind (er socialt integreret) – når de betegnes som utilpassede – i den praksis, du kender til.
Bauman anvender begrebet habitat som betegnelse for: ”Den samlede sociale livssammenhæng, mennesket indgår i, og hvor forskellige typer af handlinger er mulige.” Bryder barnet/den unge de krav og forventninger de professionelle har til dem med en uønsket adfærd, fx ved at slå eller bide brydes kontrakten.

Overvej endvidere, hvilken betydning forskellige professionelle syn på målgruppen og forskellige professionelle måder at tilrettelægge aktiviteter på kan have for, at børn eller unge ikke passer ind i de sociale rammer, der er om deres liv i skole og institution.
Den professionelle må være bevist om de aktiviteter der sættes i gang, da det kan føre til eksklusion af fællesskabet for et barn/en ung. Efterfølgende kan man analyserer de gennemførte aktiviteter. Blev målsætning opfyldt fx således alle blev inkluderet i det sociale fællesskab. Her kan det tværprofessionelle samarbejde mellem de andre sociale arenaer være gavnligt, da det kan skabe indsigt i de ressourcer barnets/ den unges besidder.

Spørgsmål til overvejelse s. 74
Begrebet social integration har to perspektiver, som er relevante at have in mente og overveje som tværprofessionel praktiker.

1. Begrebet social integration kan henvendes med indblik på at prøve at forstå de udelukkelsesmekanismer, der gør, at nogle individer placeres i marginale positioner i skole, institutioner eller i mere uformelle sociale fællesskaber.
• Hvilke mekanismer i de relationer, som barnet/den unge indgår i, fører til, at vedkommede ikke bliver integreret socialt?
Det som kan påvirke barnets/den unges sociale integration, kan være påklædning, adfærd, udseende, deres sociale baggrund. At de ikke kan tilpasse sig de normer og værdier som samfundet stiller til dem, oversættelsesopgaven bliver for stor. Det kan være et barn/en ung begår kriminalitet og får svære ved, at orienterer sig i de sociale arenaer, da de lovlydige vælger de kriminelle fra. Der kan også være usynlige mekanismer så som marginaliseringen.

2. Man kan også anvende begrebet social integration i det modsatte perspektiv, nemlig med henblik på at forstå de processer, hvorved man kan indføre/bevare/normalisere individer eller grupper i skoler, institutioner eller uformelle sociale fællesskaber.
• Hvordan kan man integrere nuværende marginale grupper i det sociale fællesskab?
Det kan hjælpe den sociale integration på vej ved at skabe fokus på de positive indbyrdes relationer.
• Hvilke processer kan sættes i værk, således fællesskabet ikke ekskluderer nogen, eller så det fællesskab der allerede er, bevares?
Det kan som professionel handle om at opnå social indsigt og evne til at handle på den indsigt, man har om målgruppens liv også i andre sociale arenaer. Sætter fokus på det liv det enkelte individ lever og udarbejde en kvalificeret og meningsfuld indsats.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar