onsdag den 30. marts 2011

AYRES, ANNA JEAN. Teoretiker om sanseintegration

Jeg har gennem min litteratursøgning om sanseintegration lånt en bog, der i et almindeligt sprog, tydeligt beskriver hvordan man med udvalgt sansestimulation kan forbedre dagliglivet for børn og voksne med sanseintegrativ dysfunktion. I bogen beskrives Anna Jean Ayres teori om sanserne fx når man spiser en appelsin, blandes information fra øjne, næse, mund, hud, muskler og led og skaber den totale oplevelse. Sanseintegration samler det hele.

Ayres, Anna Jean (1920-1989) ergoterapeut og psykolog opfandt i 1960érne begrebet ”sensoriske integration dysfunktion” til at beskrive sin teori om, at sanseintegrationsprocessen hos børn. I bogen Sanseintegration hos børn (2005) beskriver Dr. Ayres sin teori om sanseintegration og hvordan den grundlæggende påvirker indlæring, adfærd og følelser. Hun analyserede børns adfærd ud fra deres udviklingsprofil og var af den overbevisning, at barnets første syv leveår havde en afgørende for organiseringen af sanseimpulserne i nervesystemet. Dr. Ayres fremhæver, at leg er børns vigtigste beskæftigelse. Sanseintegration udvikles gennem legeerfaringer og den indre drivkraft, til at søge og møde udfordringer, bedst kommer til udtryk gennem leg. Leg er en afgørende forudsætning for et sundt, lykkeligt og produktivt liv for børn og voksne. Når barnet oplever udfordringer, som han kan reagere effektivt på ”har han det sjovt”. At have det sjovt er til en vis grad barnets udtryk for sanseintegration.

Selv om bogen har til formål, at hjælpe læseren til større indsigt og forståelse for børn med sanseintegrationsforstyrrelser, mener jeg, at vi kan bruge teorien i forbindelse med vores SKB-opgave. Vi har tilrettelagt en aktivitet ”Den grå vulkan” som en forhindringsbane med forskellige sanseoplevelser, der giver det enkelte barn mulighed for at udfordre sin motoriske færdighed. (Vygotsky´s læringssyn NUZO). En aktivitet der kan bidrage til at styrke barnets indre drivkraft således de opnår følelsen af sammenhæng; begribelighed, håndtérbarhed og meningsfuldhed. (Antonovsky´s begreb OAS).

Litteratur
Ayres, Anna Jean (2007), Sanseintegration hos børn. 2.udgave. Hans Reitzels Forlag, København.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar