torsdag den 24. marts 2011

Uge 12

SKB
Grundtræning, kropssyn, pædagogens kropslighed og kropslige fortællinger.
Byggestenene i al naturlig bevægelse er; bevægelighed, styrke, udholdenhed, spændingsbalance og koordination”. (Kissow og Pallesen, 2004) Grundtræning var fundamentet i mandagens SKB. Disse grundelementerne skaber en helhed, da de indbyrdes supplerer hinanden og er afhængige af hinanden. Undervisningsforløbet blev indledt med et opvarmningsprogram efterfulgt af forskellige bevægelsesaktiviteter med udgangspunkt i grundtræningselementerne og blev afsluttet med en lille afspændings- /massageleg. Gennem hele forløbet var Mettes musikvalg en god energikilde til vores bevægelser og aktivitetsniveau. Jeg oplevede et godt flow i opløbet. Vi fik rørt kroppen og lattermusklerne, fik pulsen op og fik sved på panden.
Fyldt med energi fortsatte undervisningen på klassen. Vi gennemgik SKB-opgaven om pædagogens kropslighed. Mette afklarer diverse spørgsmål med Susanne.
Efterfølgende drøftede vi i specialiseringsgrupperne følgende arbejdsspørgsmål;
1. Redegør for tankerne om ”kropsfortællinger”
2. Redegør for den fænomenologiske teoritradition i flg. Merleau – Ponty.
3. Redegør for en åndsvidenskabelig tilgang til bevægelse og en naturvidenskabelig tilgang til bevægelse.
4. Hvilken viden har I tilegnet Jer ved at læse ”Pædagoger skal løbe forrest”?
5. Hvilken viden har I tilegnet Jer om ”grundtræning” som den præsenteres i grundbogen?
Det fænomenologiske syn ifølge Ponty; Det er gennem kroppen vi lærer om os selv og det er gennem kroppen vi mærker verden.
Efter denne omgang var vi tappet for energi. Vores deltagelse i den fælles dialog på klassen bar tydelig præg deraf.

Litteratur;
Kissow, Anne-Merete og Pallesen, Hanne (2004), Mennesket i bevægelse. Munkegaard.
Sandholm, Grethe og Sørensen, Grethe Sandholm (2010). Pædagogisk idræt – en bevægelses pædagogik. Carposano.
Artikel: Pædagoger skal løbe forrest. http://www.bupl.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar