onsdag den 30. marts 2011

MONTESSORI, Maria. Pædagogisk tænker

Montessori, Maria (1870-1952), italiensk pædagog. Montessori´s videnskabelige metoder og teorier er bygget på det princip at børn er selvopdragende. Det kræver imidlertid forståelse og omsorgen for børnenes sjæleliv samt læringsrum og den rette atmosfære. Montessori mener; et barn bør udvikles ikke blot legemligt, nem også åndeligt. Montessori skelner mellem det ”ydre arbejde” og det ”indre arbejde”. Hun skriver; mennesket vil altid være i stand til at undgå ”ydre arbejde” ved at lade andre arbejde for sig, men der er ingen mulighed for at undslippe det ”indre arbejde”. Hun mener, at selvom barnet hviler, udfører det et skjult arbejde, som består i at bygge dets egen organisme op. De funktioner, der udvikles hos barnet har Montessori inddelt i to grupper; muskelfunktioner og sansefunktioner. Samtidig udvikler og lærer de sproget gennem de fysiske aktiviteter. Disse principper ligger til grund for hendes opdragelses- og undervisningsmetoder. I "Håndbogen i Montessori metoden" beskrives hvorledes man i praksis bør behandle børn i alderen fra 3 – 7 år.

Litteratur:
Montessori, Maria (1935). Håndbog i Montessori metoden. Andr. Fred. Høst og søns Forlag, København.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar