onsdag den 23. marts 2011

Uge 12

PÆDAGOGIK
Etik.
Etik og pædagogens professionsetik er emnet i dagens pædagogikundervisning.
Etik stammer fra det græske ethos, der betyder skik og brug. Etikken har til opgave at undersøge: om det der leder os, er i orden, godt, rigtigt, fornuftigt og hvad der er det rette i en given situation. Når vi tænker etisk er vi ude på at finde ud af rigtig og forkert; bør jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Må jeg gøre det? Etik handling kræver indsigt i den enkelte situation, kendskab til lovgivningen, institutionskonteksten, teorier, os selv. I den pædagogiske praksis består en vigtig del af det daglige arbejde at træffe beslutninger. Den vurdering man foretager sig afhænger af situationen og foretages på baggrund af et valg hvad der skal foretages og ikke foretages. Beslutningerne kan være forskellige, nogle kan virke lette mens andre beslutninger er vanskeligere fordi de involvere et dilemma. Der findes forskellige teorier, der vurderer hvordan man handler i det etiske dilemma. Den tyske filosof, Kant (1724-1804) formulerer et retfærdighedsprincip; " Du skal handle sådan, at du kan ville, at forskriften for din handling blev ophøjet til almengyldig lov". Deraf ordsproget; gør mod andre, hvad du vil, de skal gøre mod dig. Kants etik kaldes for pligtetikken. En anden teoretiker Aadland, Einar (f. 1950) skelner, udover pligtetikken mellem fire andre etiske teorier; dydsetikken, konsekvensetikken, omsorgsetikken og diskursetikken (Højer og Hamre, 2008). I følge Aanland, er det den enkelte individs forståelse, holdning og dømmekraft samt skjulte værdier, der er udgangspunktet for de forskellige handlemuligheder, som findes i mødet med etiske dilemmaer. De forskellige personligheder beskriver Aadland som; den skråsikre, den passive og den dristige.
Vi blev efterfølgende delt op i grupper. I grupperne skulle vi, med udgangspunkt i SL´s temakataloget ”Dialog om etiske og moralske værdier i socialpædagogisk indsats”, drøfte og reflektere over forholdet mellem værdier, regler og dyder som SL beskriver i et prisme. Prismens inderste kerne udgøres af etiske værdier, derefter etiske principper, moralske værdier, moralske regler, moralske dyder og yderst moralske kompetencer. Dialogen i gruppen gik godt og vi kom vidt omkring. Vi afsluttede på klassen.

Litteraturliste:
Hjort, Katrin (2010) Om velfærdsstatens forandringer og pædagogens professionsetik. I Aabro, C (red.) Pædagogers etik, BUPL
SL, Fagforbundet Socialpædagogerne – etisk udvalg 2010 – temakatalog: Dialog om værdier.

1 kommentar:

  1. Hej Solveig
    Tak for et godt referat.
    Vi ses mandag i næste uge.
    Knus Susanne

    SvarSlet