torsdag den 17. marts 2011

Uge 11

SKB
Sundhedspædagogik
I grupper diskuterer vi SBRs arbejdsspørgsmål med udgangspunkt i Johnsen og Jensens teori ”Koble klogt”. Hvad kan teorien bruges til og hvilken betydning vil det have i den pædagogiske praksis.

”Koble klogt”-teori i stikord:
- at forstå sig på mennesker
- at gøre sin viden efterspurgt
- at den professionelle har indlevelsesevne og forståelse, åbenhed og respekt
- at skabe et godt samvær og samtale kultur
- Antonovskys OAS, Gadamer; forståelse
- menneskearbejde før ekspertarbejde
- to modeller til afklaring af handlinger
- gruppeinformation
- sundhedspædagogikkens grundlag, mål og midler.

Litteratur:
Jensen, Torben K. og Johnsen, Tommy J. (2000). Sundhedsfremme i teori og praksis. Forlaget Philosophia og forfatterne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar