torsdag den 10. marts 2011

Uge 10

DKK
RETORIK
Ordet retorisk betyder ifølge fremmedord.dk; veltalende. En formidlingsform såvel mundtligt som skriftligt. Retorik er læreren om god kommunikation i teori og praksis. Læren om, hvad der virker, hvordan det virker, i hvilke situationer det virker og hvorfor. Man kan ved hjælp af det retoriske pentagram forberede sin formidling/budskab. Med udgangspunkt i de elementer; afsenderen, den der taler, emnet, hvorom afsenderen taler, modtageren, der lytter, situationen, hvori der skal tales og lyttes og selve sproget, der bliver fremført og hørt. (Hvass - s. 42) Ved mundtlig formidling er man nød til at gøre noget aktivt som afsender for at fange og fastholde modtagernes opmærksomhed. I retorikkens verden er der midler man skal være bevidste om og kan appelere når man som afsender vil have sine modtagere til at lytte. Disse midler kaldes for appelformer og der findes tre appelformer; logos, deres fornuft, ethos, deres tillid og pathos, deres følelser.

Øvelse 1.
Tre minutters faglig formidling uden forberedelse. Jeg lærte af øvelsen, at man som afsender skal være meget opmærksom på sin kropsholdning, sit sprogbrug, sit blik, sit kropssprog og sin mimik således modtageren forstår budskabet. Mine medstuderende skulle gerne lytte fordi de synes det var interessant og ikke fordi de skulle.

ARGUMENT
Ordet argument er iflg. Ordnet.dk; en begrundelse der fremføres for eller imod en påstand, beslutning, opfattelse el.lign. Et argument kan være generelt eller specifikt. Til det generelle argument kan Toulmins argumentmodel bruges til at analyse af en praktisk argumentation. Den slags argumenter der har med meninger og holdninger at gøre. Toulmins grundmodel består af; en påstand, et belæg, en hjemmel. Den udvidede model omfatter endvidere; en styrkemarkør, en gendrivelse og en rygdækning. (Hvass - s. 51). Det specifikke hedder også eksemplet. Det kan gøre det abstrakte og til noget konkret og letforståeligt idet man taler til modtagerens praktiske erfaring. Dog kan man stille det krav til eksemplet at det skal være entydigt og relevant således modtageren ikke tænker; Hvad har det med sagen at gøre? Margrethes råd til fremlæggelsen og i argumentationen. Det vil være godt at vælge imellem måderne.

Øvelse 2.
Et fly var nødlandet i ørkenen kl. 9 og vi var de eneste overlevende. Flyet var i brand, den sorte boks var kaput og der havde ikke været radiokontakt de sidste 2 timer. Vores heltemodige lærer tilbød at hente én ting fra det brændende fly. Men hvad skulle hun hente? Brød, uldne tæpper, salt, solcreme, spejle, vand, værktøj, en bibel, kredit kort…. Vi skulle vælge én ting hver og argumenter for, hvorfor det netop skulle være den ting. Efterfølgende skulle vi alle blive enige om hvilken ting der skulle hentes.

Øvelse 3.
Syv studerende fik til opgave, at blive enige om hvem der skulle sørge for et arrangement. Udgangspunktet var, der er ingen som har lyst, alle var imod, men de skulle findes to i gruppen, der skulle stå planlægningen. I gruppen er ordet nu frit. De tilbageværende fik til opgave at iagttage gruppens forløb og løsningsmodel.
Målet med øvelse 2 og 3 var fokus på at argumentere. Hvor vigtigt det er, at formidle hensigtsmæssigt, have faglige begrundelser og være veltalende. Tale så andre lytter og lytte når andre taler. I et demokratisk sigte, skal alle have mulighed for at blive hørt.

Lektier:
Vi skal i specialiseringsgruppe have følgende "in mente" når vi arbejder med opgaverne i SKB, PÆD og DKK. Hvad for nogle informationer, argumentationer vil være væsentligt at trække ind i forhold til vores specialisering?

Litteratur:
Hvass, Helle (2007), Retorik – at lære mundtlig formidling. Gyldendal

Ingen kommentarer:

Send en kommentar