tirsdag den 8. marts 2011

Uge 9

Hvor er vores lærer? Vi ventede og ventede og ventede....... men fandt heldigvis hinanden.

DKK undervisningen havde fokus på sprogtilegnelse og sprogudvikling.

Vi blev præsenteret for tre forskellige opgave oplæg:
1. oplæg om kapitlerne 1 - 5 i Hagtvig
2. børnelitteratur
3. fokus på børn med særlig behov for sprogstimulering

Jeg har valgt at fordybe mig i børnelitteratur og er i gruppe med Inga. Glæder mig til samarbejdet. Vi skal udarbejde et oplæg på en side og fremlægge om emnet i ca. 10 min.

Litteratur
Bundgaard, Helle og Gulløv, Eva (2008) Forskel og fællesskab Minoritetsbørn i daginstition, Forfatterne og Hans Reitzels Forlag

Hagtvet, Bente Eriksen (2002) Sprogstimulering Tale og skrift i førskolealderen,
Alinea, København

Ingen kommentarer:

Send en kommentar